Garantijas apkalpošana

Ja iekārtas ir bojātas, zvaniet pa tālruni: +371-259-50783

Informācija par garantijas apkalpošanu:

 • Garantijas apkalpošana tiek veikta kopīgajā kārtībā saskaņā ar Latvias Republikas likumiem, kā arī ar rūpnīcas un prečzīmes īpašnieka direktīvām.
 • Ja notiek garantijas gadījums, lietotājam ir jāvēršas pie pārdevējs pārstāvja vai tieši pie uzņēmuma, kas veic apkalpošanu.
 • Ja pārdevējs konstatē garantijas gadījumu, tā apņemas nodot informāciju uzņēmumam, kas veic garantijas apkalpošanas servisu.
 • Pārdevējs apņemas pildīt garantijas apkalpošanu importētajiem produktiem.
 • Garantijas remontam kopā ar preci ir jāiesniedz garantijas pase.

ATMOS katla garantijas nosacījumi

 1. Ja ievērosiet lietošanas, apkalpošanas un tehniskās uzraudzības noteikumus, garantējam, ka ražojums visā laika periodā atbildīs tehniskajām normām un nosacījumiem, t.i., 24 mēnešus no katla nodošanas lietotājam. Ja katlam ir „OVENTROP Regumat“ termoregulācijas ventiļi, katla korpusa garantijas termiņš tiek pagarināts līdz 36 mēnešiem. Garantija pārējām detaļām paliek nemainīga.
 2. Ja garantijas laikā tiek atrasti ražojuma bojājumi un tie nav radušies lietotāja vainas dēļ, tad ražojums ir jāremontē bez maksas.
 3. Garantijas laika periods tiek pagarināts uz laiku, kurā katls ir bijis garantijas remontā.
 4. Par garantijas remontu lietotājs vēršas dienestā, kas veic šo servisu.
 5. Ja katls tiek sabojāts montāžas laikā, tad izmaksas sedz uzņēmums, kas ir veicis montāžu.
 6. Garantijas periodam beidzoties, lietotājs remonta darbu veikšanu var uzticēt arī servisa dienestiem. Tomēr tādos gadījumos par remontu samaksā lietotājs.
 7. Lietotājam ir jāievēro lietošanas un uzraudzības noteikumiem. Neievērojot lietošanas un tehniskās uzraudzības noteikumus, nepareizi manipulējot ar ražojumu vai lietojot nepiemērotu kurināmo, tiek zaudētas tiesības uz garantijas remontu, un par remontu maksā lietotājs.
 8. Katla uzstādīšana un ekspluatācija jāveic saskaņē ar apkalpošanas noteikumiem. Ūdenim, kas izplūst no katla, jābūt temperatūrā no 80 līdz 90 °C, bet ūdenim, kas atgriežas katlā – ne vēsākam par 65 °C visos režīmos.
 9. Vismaz vienu reizi gadā nepieciešams veikt katla, pārvaldes elementu un tā konstrukcijas pārbaudi.

Garantijas un pēcgarantijas remontu veic:

 • Uzņēmums, kas pārstāv uzņēmumu ATMOS konkrētajā reģionā
 • Uzņēmums, kas ir veicis montāžu un uzstādījis ražojumu
 • Jaroslav Cankař a syn ATMOS, Velenského 487, 294 21 Běla pod Bezdězem, Čehijas Republika, tālr.: +420 326 701 404 
Tulkots no „Jaroslav Cankař a syn ATMOS“ iesniegtās ražojuma lietotāja instrukcijas.

Iekārtas bojājumu gadījumā, zvaniet pa tālruni:+371-259-50783